Välkommen

26 februari 2018
Uppdaterad lista! Sånger för Påsken i en spel- och notlista!

Vi har sammanställt lovsånger för Påskhögtiden i en fullmatad spellista på Spotify. Vi har även sammanställt sångerna i en notlista så att ni lätt kan hitta dem- och använda dem! Noter på de flesta sånger i spellistan finns i vår notbutik, klicka bara länkarna. Låt lovsången ljuda i Påsk!

PÅSKLOVSÅNGER PÅ SPOTIFY

NOTLISTA

 1. Frimodiga hjärtan (Micke Fhinn)
 2. Passionspsalm (det var för mig)(Maria Gustin Bergström)
 3. Himlens konung världens hopp (Vi vill följa Dig)
 4. En konung kliver ner (Vi vill följa Dig)
 5. Du som räddar och försonar
 6. Påskhymn (Bengt Johansson)
 7. Denna kraft i Hans kors
 8. Vilket underbart namn (Hillsong)
 9. O prisa Högt (Josefina Gniste)
 10. Nåden räcker (Josefina Gniste)
 11. Till Golgata (Niklas Hallman)
 12. I evighet (Vi sjunger Halleluja)
 13. I tid och rum (Bengt Johansson)
 14. Vid foten av Ditt kors
 15. Graven är tom
 16. Passionspsalm (Tabernaklets kör)
 17. Sjung till Jesus
 18. Därför vi prisar (Bengt Johansson)
 19. Segerns krona (Hillsong)
 20. Hosianna (Jesus dog och livet vann) (Bengt Johansson)
 21. Du som räddar och försonar
 22. Oändlig nåd
 23. Korset står över allt
 24. Världens frälsare
 25. Jesus du är värdig
 26. Vi lovar Dig vår befriare
 27. Jesus har gjort allt
 28. Jesus Guds lamm
 29. Jesus Guds son (Se Guds lamm)
 30. Min befriare (Bengt Johansson)
 31. Invid Golgata kors
 32. Gryningsljus (Bengt Johansson)
 33. Du är förlåten (Clas Vårdstedt)
 34. Segerrik
 35. I Kristus själv (In Christ alone)
 36. Oändlig nåd (Min frälsare har dött för mig)
 37. Krön Honom nu Guds lamm (Majestät)
 38. Än en gång
 39. St: Patricks bön
 40. Sjunga och dansa
 41. Se Guds lamm (John Åsgärde)
 42. Agnus Dei
 43. Spikarnas lovsång
 44. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta
 45. Förlåten
 46. Av Hans sår
 47. Kom nådebordet är dukat
 48. Stor är Din härlighet
 49. Värdigt är Guds lamm
 50. Se Guds lamm (Mattias Martinson)
 51. För vår Gud är allting möjligt
 52. Se Guds lamm (Agnus Dei) (Bengt Johansson)
 53. Förunderlig nåd (Du är min Kung)
 54. Jesus för världen givit sitt liv
 55. När ljuset faller in (Bengt Johansson)
 56. Sondagshymn (Kristus har uppstått)

Fler nyheter