Välkommen

David Ivarson

Information
Namn:

David Ivarsson är en låtskrivande, sportintresserad ung man. Han har växt upp inom EFS och är numera prästvigd. Han arbetar som EFS-präst i EFS Betania i Malmö.

Lovsången har alltid varit en viktig pelare i hans vandring med Gud. David brinner för Kyrkans gudstjänst, han vill att den ska vara relevant men samtidigt innehållsrik och med ett tydligt Kristocentriskt budskap.

Produktioner med David Ivarson