Välkommen

Rickard Sundström

Information
Namn:

Rickard Sundström började leda lovsång i femtonårsåldern i sin hemförsamling i Skellefteå. Detta blev starten på en uppgift som han sedan fortsatt med och nu hållit på med i drygt 15 år.
Hösten -01 började han på ITM i Jönköping och efter två år där började Rickard att arbeta på Team Med Uppdrag i Aneby, som ledare för Bibelskola Livskrafts lovsångsledarinriktning. I dagsläget är Rickard huvudledare för Team Med Uppdrag (www.tmu.org) och förutom att resa runt i församlingar för att undervisa om lovsång/tillbedjan eller leda lovsång är han ansvarig för Bibelskola Livskrafts lovsångsledarinriktning. Rickard finns även med på crossnetFLOWs lovsångsavdelning där han bland annat författat en lovsångsledarskola och har där även en frågespalt där man kan ställa frågor om lovsång och tillbedjan. (www.crossnet.se)
Rickard är en erfaren lovsångsledare och flitigt anlitad på konferenser, möten och gudstjänster i olika kyrkor runt om i Sverige. Han har sin bas i hemförsamlingen Kungsportskyrkan, Huskvarna där han även är delansvarig för lovsångsarbetet i församlingen och själv leder lovsång regelbundet.
År 2006 kom debutskivan ”Helighet och en öppen famn” ut i samarbete med TMU, innehållande 14 egna och nya lovsånger på svenska.
År 2007 författardebuterade Rickard med boken "Att leda lovsång", en bok med praktiska tips för tillbedjare. Hur väljer man sånger till ett lovsångspass? Vart man ska titta när man leder? Vad gör man när folk inte är med? Dessa är några av frågorna som tas upp. Förutom konkreta råd finns även mycket av uppmuntran och inspiration för lovsångsledare.

Produktioner med Rickard Sundström