Välkommen

Samantha Davage

Information
Namn:

Samantha Davage (f. 1981) är född i England, och uppvuxen i England, Tyskland, och Kanada. Hon kom till Sverige 2006 och var mellan 2008-2018 missionär med Ungdom med uppgift (UMU). Sången och musiken har alltid varit en central del av hennes liv. Hon började tidigt med att leda lovsång, någonting som hon nu gjort i över 20 år. Genom sin missionärstjänst har hon fått se många olika sammanhang världen över, och under flera år ledde hon en lovsångsutbildning på UMU:s bas på Hawaii. Hon har ett stort hjärta för den tonsatta bönen och det möte som sker när vi sjunger och ber till Gud tillsammans som församling. Sam är också låtskrivare – 2016 släpptes hennes första EP “Arise” – och teologistudent på Akademi för Ledarskap och Teologi.