Välkommen

- Davids Hjärta 59

En amerikansk hymnbok från 1897 blev starten på Robert Erikssons och Paul Biktor Börjessons gemensamma projekt Pilgrimssånger. En ny skiva med sånger från ett annat sekel.

Det började med den amerikanska sångboken Sacred songs som kyrkohistorikern Joel Halldorf hade kommit över. Paul, som numera har Biktor framför efternamnet Börjesson, fick låna den och upptäckte många fina sånger som han aldrig hade hört förut. Paul presenterade några sånger för pastorn och musikern Robert Eriksson och tillsammans började ett arbete att översätta sångerna.

Hymnerna från Sacred Songs utgör skivans stomme. Dessutom ingår fyra sånger signerade Paul samt en översättning av dansken Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs psalm som här fått namnet Du som räddar och försonar.

Att hitta ett hymnaktigt språk som skulle vara vackert, men ändå nutida var en stor utmaning i arbetet med översättningarna. Människor måste kunna sjunga med utan att känna att det låter daterat. Men som Robert och Paul resonerar: det som är bra är bra oavsett när det skrevs.

Robert och Pauls vision för skivan är tidlös lovsång med en karaktär av bönesånger som ska vara lätta att stämma in i. ”Vi tror att sången i våra hem är en förutsättning för en levande lovsång i våra kyrkor”, står det i förordet till boken Sacred songs. Sångerna handlar väldigt mycket om förtröstan och är ofta skrivna ur perspektivet av en människa som är i nöd och behöver kasta sig på Gud. Skivans titel ”Pilgrimssånger” är medvetet vald då det är en skiva med sånger för vägen, för vandringen

Sånger som ingår i paketet
Morgonen, Dagen, Aftonen
Kom Du källa till all glädje
Tacka Guds Helige
Jag flyr till Dig
Nåd och sanning
Du som räddar och försonar
Helig Ande med himlens ljus
Du är mitt liv
Kärlekseld
Jag förtröstar helt på Dig
Tag mitt allt
Du är det levande vattnet
Morgonen, Dagen, Aftonen


Davids Hjärta

För att ta del av Davids Hjärta måste du vara prenumerant och inloggad.