Välkommen

- Davids Hjärta 63

Robert Eriksson och Paul Biktor Börjesson slog följe. Och fick mersmak. Vallfartssånger är den andra gemensamma skivan. Duon hämtar sin  "programförklaring" från 15 kapitel i Psaltaren som bär namnet Vallfartsånger, även om de inte använder just de texterna. Tanken med vallfarten är att man har sånger som hjälper när man är på väg. Som man kan sjunga mitt i svåra tider, som förankrar en i tron i glädje och sorg.

Vallfartssånger är skiva nr 2 i en trilogi av skivor som började med Pilgrimssånger och som avslutas med Hemlandssånger (troligen under 2016). Om första skivan Pilgrimssånger var bakåtblickande, materialet hämtades till stor del ur en amerikansk hymnbok från 1897, befinner sig den nya skivan mer i nuet. Det är översatta sånger av aktuella låtmakare som Gungor, All Sons & Daughters, Glenn Packiam och Andrew Peterson. Och Paul Biktor Börjesson som har skrivit två spår.

- Det är så nutida det kan bli, säger Robert Eriksson. Dessutom finns en mycket uppskattad och använd norsk sång med, Hjärteslag, samt en sång skriven av Maria Steen som paul använt mycket under sin tid som lovsångsledare i Tomaskyrkan.

Vallfartssånger innehåller sånger som duon verkligen brinner för. Sånger de lyssnar på, som de sjungit själva och känt att de måste finnas på svenska.

Tanken hos Robert och Paul är att alla skivorna ska nå bortom det som lätt blir klichéer och invanda mönster. Få ett språk som både känns bibliskt och nutida. De har verkligen ansträngt sig för att hitta ett språk som alla människor kan känna att de kan sjunga med i utan att vara en del av en specifik lovsångskultur.

Sånger som ingår i paketet
Jorden är Din
Soluppgång
Nåd i överflöd
Kärlekskällan
Du ger skönhet åt allt
Hosianna
Förbarma Dig
Trons mysterium
Herre till vem skulle vi gå
Evigt varar Hans nåd
Låt Ditt hjärta slå i mig
För all tid


Davids Hjärta

För att ta del av Davids Hjärta måste du vara prenumerant och inloggad.