Välkommen

24 maj 2010
Korrigerad text på Du är min Gud!

Den korrekta texten finns för nedladdning!

Det har blivit ett tryckfel på den fina lovsången Du är min Gud som finns med på skivan Sjung en ny sång - Bibelkörer Redux.
Det är rätt text på inspelningen men i texthäftet samt på not/text-ackordblad/OHmall samt textfil i resurs-Cdn till Davids Hjärta så har det blivit fel i texten. Så här lyder den korrekta versionen:
Herre du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Vi beklagar detta! För Dig som har Davids Hjärta så finns OH-blad att ladda ner här. För ny not samt text & ackordblad - maila oss på info@davidmedia.se så skickar vi korrekt version som pdf.