Välkommen

13 oktober 2010
Peter Bergstrand deklarerar Nådens tid!

Den 25/10 släpps en angenäm skiva på David Media!
Det är Peter Bergstrand som är aktuell med andra skivan i eget namn, en skiva som fått titeln Nådens tid, och vars omslag vi nu visar för första gången!

Nådens tid är skivan som Peter Bergstrand velat göra i 20 års tid, ända sedan han hörde Bengt Johanssons Vind över vatten.

Av 30 sånger har 12 valts ut mot arbetsnamnet som hela vägen varit Nådens tid och som även blev den slutgiltiga titeln.

"Nåden är verksam idag, vi lever i nådens tid. Tiden till dess att Jesus kommer tillbaka är nådens tid och vi kan få ta del av himlen redan här och nu. Det är mycket sånger om vem Gud är, vad Han gör och vad Han har gjort. Det känns som ganska raka sånger." säger Peter i senaste numret av tidningen Lovsång (intervjuad av Per-Johan Thörn).

Som producent och medmusiker ser vi Paul Börjesson.

Musiken är popig och countrydoftande, avskalad och svulstig. Allt binds samman av arrangemangen, melodierna och temat.

För stråkarrangemangen står Per Boqvist och på sång hör vi anna Enbert Lillberg.

Om användbarheten av sångerna säger Peter: "Det finns några stycken som jag tycker är väldigt enkla att ta upp i en församling. Men det finns även en tanke om att få med det berättandet stuket. Det är ett experiment att se hur folk tar emot det, för en lovsångsledare tror jag att det kan kännas fräscht."

Nådens tid släpps den 25/10!