Välkommen

15 oktober 2010
Följ LOVSÅNG10 på Twitter!

I dag börjar konferensen LOVSÅNG10 i Huskvarna. Konferensen pågår t.o.m. Söndag och under hela helgen kommer någon på plats att Twittra från konferensen.
Följ med och ta del av det goda som Gud gör!

LOVSÅNG går av stapeln för 5:e årets i rad och har kommit att bli en viktig mötesplats för lovsångare, kyrkomusiker, pastorer, musikälskade, ja kort sagt, tilbedjare från hela den svenska kristenheten.

LOVSÅNG innebär inspiration och uppbyggelse för arbetet på hemmaplan och för livet i det fördolda. LOVSÅNG innebär att fördjupa den kristna kallelsen att tillbe Gud med allt vi är och har. LOVSÅNG innebär att samlas med troende syskon för att sätta fokus på Jesus själv vilket även årets tema "Se Guds Lamm" förtydligar.

Nu kan ni som inte hade möjlighet att komma på årets konferens ändå få del av konferensen då vi har en person på plats som kommer att Twittra regelbundet under helgen, se länk nedan