Välkommen

26 november 2010
Förslag på sånger att sjunga i advent!

Vi frågade våra vänner på Facebook följande fråga:
Vilka lovsånger skulle ni vilja sjunga in adventstiden med? Gamla som nya sånger. Ge oss förslag och inspirera alla lovsångsledare bland våra vänner.

Det här är de svar som vi fick in:

- Det strålar en stjärna
- Hosianna Messias' (Charisma music)

- Ärans Konung" av Micke Fhinn (En modern "Gören portarna höga". Med pukor till blir den fantastiskt pampig!?
- Ärans konung ihopsatt med klassiska Hosianna Davids son.
- O kom låt oss tillbedja

Har ni fler förslag?

Skriv till oss på Facebook och berätta, se länk nedan