Välkommen

19 januari 2011
AMEN får 4/5 i Dagen!

Mattias och Therese Martinsons senaste skiva AMEN från 4/5 i Dagen av Carl-Henrik Jaktlund med motiveringen "Lyckat över generationsgränserna"

Carl-Henrik skriver att:

"Möjligt att lyssna på tvärs över generationsgränser och mer än möjligt att ha som inspiration in i gudstjänstlivet därhemma, genom att använda sånger härifrån men också genom att ta sig an utmaningen att förena musiken från förr med den i nuet. Det är bevisligen mer än möjligt att göra, med väldigt lyckat resultat."

 

Relaterat till denna nyhet