Välkommen

7 april 2011
Välkommen Bethel Music!

Musiken från Bethel Church, Redding får ett allt större genomslag världen över. David Media distribuerar skivorna från Bethel i Sverige, Finland och Danmark och nu kan vi stolt meddela att vi också, genom vårt samarbete med Small Stone Media Holland, representerar musikförlaget Bethel Music med låtskrivare som Brian & Jenn Johnson, Jeremy Riddle och William Matthews.

Administration av förlagsrättigheter är en allt viktigare del av David Medias verksamhet. Förutom en katalog på ca 700 egna sånger så administrerar vi förlag som Thankyou Music, Integrity Music, EMI Christian Musc Publishing, Vineyard Music, Hillsong Publishing och hundratals andra kataloger. Så vill du översätta en sång, musiklägga en video eller ge ut ett nothäfte så kontaka oss! Mer info finns under fliken Musikförlag på vår hemsida. Där finns också en översättningsmall att ladda ner.