Välkommen

21 juli 2011
Audacious till Europakonferensen

Från Manchester och !Audacious Church kommer !Audacious Band, ett lovsångsband som årligen leder tusentals unga människor i tillbedjan under gudstjänster, konferenser och konserter.

Genom sin musik och församlingens profil har de fått vara med och forma fram en positiv rörelse bland unga som hängivet vill följa och tjäna Gud med allt de är och har. !Audacious Band har släppt åtta lovsångsskivor och turnerar över stora delar av världen med en stark motivation att leda människor i lovsång. De beskriver själva sitt sound som "så avskalat och passionerat som hjärtat från de tusentals människor vi lovprisar tillsammans med varje år."

Audacious spelar på Europakonferensen tisdag den 26 juli!