Välkommen

4 augusti 2011
Ny video med Stuart Townend!

Engelske låtskrivaren Stuart Townend, som gett oss sånger som In Christ Alone och How Deep The Fathers Love, är aktuell med en ny CD och en ny video.
Det är sången Christ Be In My Wakening från nya albumet The Journey.

Missa inte detta mästerverk från en av vår tids främsta psalmister.

Utgångspunkten för sången är bönen ""God be in my head" från 1500-talet. Stuarts avsikt med sången är att applicera bönen på våra vardagsliv - Guds närvaro varje stund av våra liv - i med och motgång. Att vi inte ska dela upp våra liv i sekulärt och andligt. Gud är med oss - i vårt arbete, vår glädje och våra prövningar lika mycket som i vårt gudstjänstliv och vår lovsång - och i en video!