Välkommen

5 oktober 2012
Lovsång Norr 13

Boka in 22-24 februari 2013 för vårens stora händelse - Lovsång Norr 13 i Elimkyrkan, Övik. Fyllda av tillförsikt efter succén med Lovsång Norr 12 satsar vi vidare med OAS-rörelsens inspiratör Hans Weichbrodt som huvudtalare. Temat "Närmare Gud, varandra, världen" är inspirerat av bibelordet i Mika 6:8. Mattias Martinson och Jeanette Alfredsson leder lovsången. Konferensen arrangeras av TMU & David Media i samarbete med Elimkyrkan, KLOT och BILDA. Mer info kommer inom kort.