Helighet o Härlighet är på flera plan en banbrytande lovsångsskiva. Musikaliskt innovativ..."/> Helighet o Härlighet är på flera plan en banbrytande lovsångsskiva. Musikaliskt innovativ..."/>
Välkommen

16 november 2012
Fri mp3 med Mattias Martinson

Under en begränsad tid kan du nu ladda ner en mp3 samt ett text & ackordblad av "Lova Herren min själ", det inledande spåret på Mattias Martinsons nya CD.
Helighet o Härlighet är på flera plan en banbrytande lovsångsskiva. Musikaliskt innovativ och med ett textmässigt fokus på Guds helighet och härliget.
- Jag vill måla stora bilder av Gud säger Mattias. Passa på att utan kostnad lyssna in en ny, stark lovsång med en av Sveriges ledande lovsångare!

Högerklicka länken och välj "Spara länk som".