Välkommen

7 februari 2013
Gilla oss på Facebook!

Internet, sociala medier blir allt viktigare kanaler för att sprida information. David Media har en Facebook-sida där vi lägger upp information om ny musik, om konferenser, lovsångskvällar och mycket annat.

Du får gärna "gilla oss" på Facebook.