Välkommen

27 juni 2013
Ny lovsångslinje!

Den erfarne lovsångsledaren och låtskrivaren Bo Järpehag leder en ny utbildning på Dalkarlså Folkhögskola med fokus på lovsång. Lovsångslinjen innehåller fyra olika huvudmoment:
- Bibel
- Lovsångsämnen
- Musikämnen
- Turnéer/Mötesbesök

Läs mer genom att klicka på länken till hemsidan eller ladda ner foldern.