Välkommen

15 februari 2014
Jesus i centrum på ny svensk lovsångsskiva!

Davids Hjärta har försett Sverige med nya lovsånger i 20 års tid. Sånger som Ropa till Gud, Så stor är vår Gud och I din öppna famn för att nämna några. Nya skivan För Evigt Din bjuder på 12 lovsånger med stor musikalisk variation men med ett gemensamt fokus - Gud! Och här finns fantastiska sånger som Israel Houghtons "Jesus är i centrum", Aaron Keyes pophymn "Moses sång" och Ellen Vingrens vackra "Jesus Kristus dra mig till dig". Sånger som kommer att leva i stuga och församling i många år framöver. Lyssna på sångerna i Musikspelaren och beställ skivan i vår nya butik!