Välkommen

27 december 2014
Notbutiken

Under 2014 lanserade vi en notbutik med nedladdningsbara pdf.s. Enkelt, smidigt, lättåtkomligt - 24 timmar om dygnet - 7 dar i veckan. Under 2015 kommer butiken att utökas med noter från både Livets Ords och Erik Tillings efterfrågade repertoar samt engelska originalnoter från förlag som Hillsong, Thankyou Music och Integrity.

Nu finns lösbladsnoter från höstens utgivning i butiken. Bl.a. alla sånger från Vallfartssånger och New Wine Live.