Välkommen

9 februari 2015
Notbok med Erik Tillings samlade sånger!

En komplett notbok, med smidig ringpärm, med sångerna från Erik Tillings sju skivor; Göm mig i dina vingar, I skuggan av din nåd, I din hand ligger mina dagar, Hopp, Stor är din trofasthet, Hymn för sökare och Hel.

Erik Tillings lågmälda bönesånger med inspiration från Psaltaren och med musikaliska influenser av folkton och hymn har blivit mycket omtyckta och ofta använda i våra gudstjänster.

Kommer den 20/2