Välkommen

6 maj 2015
Följ oss på sociala medier och på Spotify!

Visste ni att ni kan möta oss i flera olika kanaler på nätet?
Förutom hemsidan så finns vi även på Twitter, Facebook och på Spotify. Följ oss gärna!
Det är vår ambition att vara en resurs även på dessa kanaler.

Som en ledande utgivare av lovsång och musik för kyrkans gudstjänstliv ämnar vi att öka vår närvaro på Spotify under året med bland annat fler listor och nya svenska skivnyheter!

Välkomna att följa oss på sociala medier och på Spotify!

Twitter: @davidmediamusic

Facebook: facebook.com/davidmedia

Spotify: David Media Music