Välkommen

3 juli 2015
Anmälan till Konferensen Lovsång är nu igång!

I höst är det åter dags!
Vi kallar alla sångare, musiker, lovsångsledare, dansare, pastorer,
präster, församlingsledare och dig som vill fördjupa förståelsen av tillbedjan.
Kring temat "Jesus - över allt, över alla" gör vi allt för att ge er goda dagar med Jesus i centrum. Dagar av inspiration och utrustning för ett tillbedjande liv.
Fyll en bil eller buss och kom och dela dessa dagar med oss!
Varmt välkomna!

Läs mer och ANMÄL er här:

KONFERENSEN LOVSÅNG