Välkommen

1 oktober 2015
Mike Pilavachi hälsar er välkomna till #lovsång15

Mike Pilavachi är en erkänt duktig talare och ledare som i många år har undervisat om tillbedjan och framförallt, om Jesus och ett liv i Hans efterföljd. Mike är en person som lever och leder med sitt liv och till Konferensen Lovsång kommer han med inte mindre än tre följeslagare.
Kom och hör honom tala om ledarskap (fredag), om tillbedjan och om Jesus. För #lovsång15 handlar främst om Jesus som vi vill lyfta och bekänna som Herre över allt och över alla under dessa och kommande dagar.

Anmälan sker på LOVSÅNG 15

Varmt välkomna till dagar som vi ber ska bli fantastiska!