Välkommen

28 januari 2016
Låt det eka - Jesus Cultures nya skiva är här!

Som ett dokument över när väckelserörelsen Jesus Culture blev en lokal församling - så beskriver de själva nya skivan. En skiva fylld med sånger som återspeglar, sätter ord och ton på vem Gud är genom det som han gör i människors liv och i en gemenskap som går på Guds kallelse. En för rörelsen, djupt personlig skiva och vilka sånger de ger oss - ni måste höra den!

Vi har laddat upp flera nya videos på sånger och sångberättelser från nya skivan "Let it echo" på vår Youtube-kanal.

Kolla här: DAVID MEDIA YOUTUBE - Inspirationsvideos