Välkommen

1 december 2016
Dagenintervju om nya, svenska skivan Livets sånger"

Idag kan ni läsa en lång och fin intervju i tidningen Dagen med Paul Biktor Börjesson och Robert Eriksson om deras nya skiva "Livets sånger". "Livets sånger" är den tredje och avslutande skivan i en trilogi där alla skivor har sin unika karaktär. Den röda tråden är sångernas användbarhet, en teologisk giltighet och ett musikaliskt uttryck som går lite vid sidan o det allra mest "contemporary" inom lovsången. Det är vacker, välgjort och oerhört bra! Söker ni nya sånger för ert gudstjänstliv kan vi varmt rekommendera "Livets sånger!". Noter till alla sångerna finns i notbutiken.