Välkommen

13 april 2017
Sånger om nattvarden!

Idag är det skärtorsdag och ikväll firar många församlingar nattvarden i gemenskap med Gud och varandra.
Här några tips på sånger som handlar om nattvarden som ni även kan hitta noter till.
Klicka på titlarna så kommer ni till provlyssning av sången och noten eller till sången på Spotify.

Kom nådebordet är dukat (endast Spotify)

Brödet är brutet

Kom

För dig utgiven

Kom som du är