Välkommen

18 juli 2017
Nu finns "Du ger oss mod" på Spotify!

Årets första Davids Hjärta-skiva "Du ger oss mod" finns nu på Spotify! Noter, text/ackordblad och onsong-filer finns till alla sånger! Se länkar nedan.

Lyssna på Du ger oss mod på Spotify!

Köp resurser till Du ger oss mod på davidmedia.se