Välkommen

18 juli 2017
SINGBACK - det perfekta hjälpmedlet i barnverksamheten!

Nu finns singback-filer på ett flertal barnskivor på Itunes som kan bli en god hjälp i arbetet i höst. Sing-back är ett bra hjälpmedel i barnverksamheten när man saknar musiker! Nedan hittar ni aktuella singback-skivor & noter på alla skivornas sånger finns här på sidan, i notbutiken.SINGBACK

LOVSJUNG TILLSAMMANS
FÖLJA DIG
TID MED GUD