Välkommen

14 september 2017
Instruktionsvideo till Davids Hjärta

Vi har tagit fram en instruktionsvideo till hjälp för alla Davids Hjärta-kunder. Enkelt och pedagogiskt får du hjälp med allt från hur du loggar in till hur du bäst använder alla resurser i abonnemanget