Välkommen

20 april 2018
Vi vänder om - ute nu!

Lyssna på den nya, svenska sången VI VÄNDER OM feat. Sebastian Stakset & Stefan Jernsand från gemenskapen DU ÄR ÄLSKAD.
VI VÄNDER OM är en sång om omvändelse & en bön om att Gud ska visa sin nåd & komma med läkedom till vårt land.
Sången har ett budskap till Sverige idag - låt oss se till att det hörs!
Lyssna överallt där musik finns.