"Precis som Tomas Sjödin gett oss ett enormt viktigt teologiskt bidrag med sina berättelser om livets..."/>
"Precis som Tomas Sjödin gett oss ett enormt viktigt teologiskt bidrag med sina berättelser om livets..."/>
Välkommen

11 oktober 2018
Träffsäkra ord om "Vem är Du som hjärtat söker" i Tidningen Pingst

Vi gläder oss över Sam Wohlins träffsäkra beskrivning av Maria Gustin Bergströms nya skiva "Vem är Du som hjärtat söker" i Tidningen Pingst:

"Precis som Tomas Sjödin gett oss ett enormt viktigt teologiskt bidrag med sina berättelser om livets svårigheter och sorger – med fortsatt förtröstan på Gud – så ger också Maria ett musikaliskt bidrag om livets kamp i sången Och ändå kommer våren. Hemligheten ligger i att lita på Guds trofasthet i allt, också i prövningen."

Foto: Zandra Erikshed