Välkommen

1 april 2019
Uppdaterad lista! Sånger för Påsken i en spel- och notlista!

Vi har uppdaterat vår spellista på Spotify där vi samlat lovsånger för Påskhögtiden under ett antal år. Vi har även sammanställt sångerna i en notlista så att ni lätt kan hitta- och använda dem!
Noter på de flesta sånger i spellistan finns i vår notbutik, klicka bara länkarna.
Låt lovsången ljuda i Påsk!

SPELLISTA: PÅSK - musik och lovsång om påskens budskap

NOTLISTA

 1. Upphöj Jesus
 2. Det är Hans namn
 3. Ära
 4. Upphöj Kung Jesus
 5. Samma styrka
 6. Frihet har ett namn
 7. Underbare Jesus
 8. Lift You up
 9. Din är äran
 10. Namnet Jesus
 11. Allting som Du gjort
 12. Enade i kärlek
 13. Ty så älskar
 14. Låt varje hjärta
 15. Ditt kors
 16. Nådefull
 17. Hosianna
 18. Jesus
 19. En gång för alla
 20. Vid ditt kors
 21. Frimodiga hjärtan (Micke Fhinn)
 22. Söndagshymn (Livets sånger)
 23. Du som räddar och försonar (Pilgrimssånger)
 24. En större sång
 25. Passionspsalm (det var för mig)(Maria Gustin Bergström)
 26. Himlens konung världens hopp (Vi vill följa Dig)
 27. En konung kliver ner (Vi vill följa Dig)
 28. Vilken otrolig nåd
 29. Påskhymn (Bengt Johansson)
 30. Denna kraft i Hans kors
 31. Vilket underbart namn (Hillsong)
 32. O prisa Högt (Josefina Gniste)
 33. Nåden räcker (Josefina Gniste)
 34. Till Golgata (Niklas Hallman)
 35. I evighet (Vi sjunger Halleluja)
 36. I tid och rum (Bengt Johansson)
 37. Vid foten av Ditt kors
 38. Hörnsten
 39. Graven är tom
 40. Passionspsalm (Tabernaklets kör)
 41. Sjung till Jesus
 42. Därför vi prisar (Bengt Johansson)
 43. Segerns krona (Jeanette Alfredsson, Isa Möller)
 44. Hosianna (Jesus dog och livet vann) (Bengt Johansson)
 45. Oändlig nåd
 46. Korset står över allt
 47. Världens frälsare
 48. Jesus Du är värdig
 49. Vi lovar Dig vår befriare
 50. Jesus har gjort allt
 51. Jesus Guds lamm
 52. Jesus Guds son (Se Guds lamm)
 53. Min befriare (Bengt Johansson)
 54. Invid Golgata kors
 55. Gryningsljus (Bengt Johansson)
 56. Du är förlåten (Clas Vårdstedt)
 57. Segerrik
 58. I Kristus själv (In Christ alone)
 59. Oändlig nåd (Min frälsare har dött för mig)
 60. Krön Honom nu Guds lamm (Majestät)
 61. Än en gång
 62. St: Patricks bön
 63. Sjunga och dansa
 64. Se Guds lamm (John Åsgärde)
 65. Agnus Dei
 66. Spikarnas lovsång
 67. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta
 68. Förlåten
 69. Av Hans sår
 70. Kom nådebordet är dukat
 71. Stor är Din härlighet
 72. Värdigt är Guds lamm
 73. Se Guds lamm (Mattias Martinson)
 74. För vår Gud är allting möjligt
 75. Se Guds lamm (Agnus Dei) (Bengt Johansson)
 76. Förunderlig nåd (Du är min Kung)
 77. Jesus för världen givit sitt liv
 78. När ljuset faller in (Bengt Johansson)
 79. Sondagshymn (Kristus har uppstått)