Välkommen

25 mars 2020
CCLI:s nya licens för live-streaming!

Corona-krisen har inneburit en kraftig ökning av streamade gudstjänster. Det har saknats en licens för att visa texter i live-streamen men nu har CCLI tagit fram en licens som gör att församlingar lagligt kan inkludera sångtexter i sina streamade gudstjänster.

Priset är 40 % av den ordinarie CCLI-licensen och just nu ger CCLI 10 % i rabatt så priset är mycket överkomligt.

Gå in på store.ccli.com  för att teckna en streaming-licens.