Välkommen


Någon skall vaka i världens natt - Ellingsen på svenska

  • Någon skall vaka i världens natt - Ellingsen på svenska
Information
Titel: Någon skall vaka i världens natt - Ellingsen på svenska
Artist:
Artikelnr: DAVNOT35
Förlag: David Media
ISBN: 9790900611017
Omfång: 40 sidor
Typ: Notbok/Nothäfte
Genre: Traditionellt
Utgivningsår: 2021

Betlehemskyrkan Göteborg ger oss ett imponerande musikprojekt som lyfter fram en dold psalmskatt på svenska!

Skivan ”Ellingsen på svenska” började med en andakt som författaren Magnus Malm höll för Robert Eriksson, föreståndare i Betlehemskyrkan, och några pastorskollegor en kall decembermåndag 2019. Magnus delade ut ett lösblad med en psalm som han hade översatt från norska och så började han sjunga psalmen. Alla blev starkt berörda. I texten fanns ett poetiskt anslag tillsammans med en sorgsenhet och värme på samma gång. Och melodierna var både komplexa och lättsjungna. Magnus Malm berättade att psalmen var skriven av en av Norges största psalmdiktare, Svein Ellingsen. Denna psalmskatt måste även vi i Sverige få sjunga, tänkte Robert.

Kulturen och musiken är ett viktigt språk för Betlehemskyrkan när församlingen vill uttrycka kristen tro. Betlehemskyrkan har många körer, sångare & musiker som planerade för ett sprudlande musikår 2020. Så kom pandemin. Man började genast fråga sig: Hur kan vi möta människor på nya sätt i en tid när vi inte får mötas som vanligt?


Idén kom upp att samla församlingens musikaliska krafter på ett nytt sätt. Varför inte genom en skivinspelning? Spela in musik i mindre grupper går ju att göra, även om det inte fungerar att samlas i stora skaror. Robert Eriksson och musikledare Ulrika Henkelman pratade sig samman om värdet av att lyfta fram psalmer i ny musikalisk skrud som kan förnya gudstjänstmusiken lokalt, men också bli en inspiration till kyrkor runt om i landet. Robert hade börjat ta del av fler av Svein Ellingsens psalmer och idén växte fram att uteslutande arbeta med Ellingsens rika psalmskatt. Texterna kändes högaktuella med betoningen på Guds kärlek och trofasthet mitt i mörker och prövningar.


Producenten och musikern Paul Biktor Börjesson, fick frågan att producera skivan. Robert och Paul har tillsammans tidigare gett ut tre uppskattade skivor med nyöversatta psalmer och hymner på David Media. Så följde ett intensivt arbete under resterande år 2020 med stora delar av Betlehemskyrkans musikliv. Nya stråk- och blåsarrangemang har skrivits. Körer och solister har bidragit tillsammans med otaliga musiker. Hymnologen och tillika församlingsmedlemmen Hans Bernskiöld har varit till stor hjälp att leta fram alla de psalmer som redan finns på svenska.


Betlehemskyrkans bön och förhoppning är att du ska få hjälp och tröst av dessa psalmer, som är nya för de flesta av oss. Många av texterna kretsar kring livets mörka sidor och saknad efter människor som har gått ur tiden. Men hoppet är ständigt närvarande genom påskberättelsens vandring från död till liv.

 

Sånglista

1. Vi öppnar våra händer nu

2. Någon skall vaka i världens natt
3. Vi ser dig 

4. I den sena timmens stillhet
5. Nu öppnar saknad sina öde vidder 6. Gud låt mitt högmod brista 
7. Döden får vika för Gudsrikets krafter Orig titel: Døden må vike for Gudsrikets krefter
8. Vi kommer inför Gud

9. Nu då jag är förd åt sidan

10. Mitt i allt det meningslösa
11. Allt blev med ens så stilla

12. De som gick före 
13. Stjärnorna tindrar

Visa hela beskrivningen