Välkommen

Daniel Röjås
Helt liv

  • Helt liv
Information
Titel: Helt liv
Artist: Daniel Röjås
Artikelnr: DAVBOK09
Förlag: David Media
ISBN: 978-91-983633-4-0
Omfång: 112 sidor
Typ: Bok
Utgivningsår: 2019

Är det överhuvudtaget möjligt? Inte om man syftar på ett liv som är utan skavanker. Men menar man ett liv där de olika delarna visserligen kan spreta, men ändå någonstans förenas i något som gör livet helt. Då kan livet därmed bli en motståndshandling mot den moderna sjukan att ständigt dela upp och dra isär.

Daniel Röjås skriver inspirerat om de goda vanorna som är avgörande för vårt lärjungaskap. Hur kristna praktiker som bön, gudstjänst och lovsång inte bara rör en särskild del av livet, den vi kallar andlig eller religiös, utan att de handlar om hela livet. Eller om man så vill: de gör livet helt.

Boken har ett läsarvänligt format på ca 100 sidor fördelat på sju kapitel:

Helt liv
Konsten att förundras
Tänk på vilodagen!
Ett välsignat liv
Vad handlar alla lovsånger om egentligen?
Goda skäl att fira gudstjänst
Bönen, ett skydd för våra tankar

LADDA NER EN GRATIS studieplan med samtalsfrågor till boken Helt liv av Daniel Röjås här

"Daniel Röjås vill hjälpa oss att hitta vägen till ett hållbart kristet liv.
Lovvärt i en tid när individualismen och ytan styr oss mer än vi anar. Han vägleder oss genom ett antal praktiker som blir som pärlor på ett halsband. Vägar som många gått förut men som blir nya och inbjudande genom Daniels bildrika och kärnfulla texter.
Helt liv är en viktig bok för den som längtar efter en tro, inte bara att bära, utan som bär genom livet".
Bengt Johansson

"Daniel Röjås bjuder oss en bok om att leva det hela livet.
Ett helt liv är dess titel. Varsamt väver han samman vardagen med bönen, gudstjänsten och musiken. Och visar att det kan vara möjligt att i Guds närvaro leva just ett helt liv även i vår fragmentiserade tid.
Bokens format är litet och enkelt. Den tål att läsas långsamt.
Den är en kompass."Peter Örn, föreläsare, författare och styrelseproffs. Tidigare chef för Svenska Röda Korset, Riksteatern och Sveriges Radio


Daniel Röjås är en mycket god vägvisare i sökandet efter det hela liv vi längtar efter, och han hjälper oss se vilka ordningar som motverkar splittringen. När jag läser förundras jag över hans förmåga att illustrera de svårfångade livsfrågorna på ett tillgängligt sätt och blir lockad att leva ett helare liv. Detta är i sanning uppbyggligt! • Fredrik Lignell

För många snurrar livet på i en rasande fart. Det känns ibland som att det liv vi längtar efter drunknar i det liv vi tror vi måste. Men frågan är vad det här gör med oss. Det måste finnas ett annat sätt. Daniel ger oss redskap att öva oss i förundran, mitt i det liv som pågår. Genom övningar och böner får jag öva mig att se det stora i det lilla och Guds närvaro mitt i det som är min vardag.Carin Dernulf

DANIEL RÖJÅS är en uppskattad pastor, föreläsare och förkunnare med ett stort hjärta för musik. Han är bosatt i Boxholm tillsammans med sin fru Tine och deras två barn.

"Helt liv" och instrumentalskivan "Kom du källa" med Michael Jeff Johnson och Erik Tilling är två utgivningar som hör ihop. De har ett gemensamt ärende om förundran, vilan, välsignelsen och tillbedjan. Läs mer och köp "Kom Du källa" här:

KOM DU KÄLLA

Visa hela beskrivningen