Välkommen

A message for the lost and least

Författare
Jeanette Alfredsson. Inspirerad av Martin Luther King & 1 Joh 4:18

Copyright
2016 Jeanette Alfredsson


noter
Den här sången finns inte att köpa som pdf via hemsidan.
Kontakta oss för att undersöka möjligheten att köpa noten på annat sätt.

Provlyssna på A message for the lost and least

< Tillbaka