Välkommen

Allt vad vi på jorden äga

Författare
Text & musik: Trad från 1600-talet

Copyright
© Detta arr 2017 David Songs. Admin David Media AB

Låttext (lyrics)

Allt vad vi på jorden äga
det är blott förgänglighet
Allt vad vi här älska pläga
det är blott fåfänglighet
Som en ström vår tid förinner
Som en dröm vårt liv försvinner
Men på denna vansklighet
följer själens evighet

Såsom månens nya dager
tändes, växer, fyller sig
Åter skiftesvis avtager
och försvinner slutelig
Så är också all vår handel
en ostadig växelvandel
Världens lycka ävenså
lika litet ska bestå

Sol och stjärnor, luft och väder
jorden, tiden, växter, djur
Allt om en förvandling kväder
Bräcklig är alltings natur
Frost och regn samt köld och hetta
stadigt i sin växling streta
Koppar, järn och hårda sten
av förändring lida men

Ack, vad kan oss nyttigt vara
denna världens stora gods
Kan det skydda från livsfara
Kan den göra glad till mods
Nej, den värld så skön vi finna
skall med all sin lust försvinna
Ja hon gör i hjärtat kval
Lider sorger utan tal

Lär oss därför alltid minnas
denna värld förgänglig är
Ingen jordisk prakt kan finnas
som består för evigt här
Dödens skugga oss förföljer
Graven snart oss alla döljer
Ej för evigt här vi bor
Måste bort när minst vi tror
Visa hela texten

Köp notblad för Allt vad vi på jorden äga

Provlyssna på Allt vad vi på jorden äga

Finns med på följande produktioner:
< Tillbaka