Välkommen

Ascend

Författare
William Matthews, Steffany Frizzell Gretzinger, Bobby Strand, Daniel MacKenzie

Copyright
© 2013 Bethel Music Publishing (admin in the Nordic countries by David Media AB). All Rights Reserved. Used by Permission.


noter
Den här sången finns inte att köpa som pdf via hemsidan.
Kontakta oss för att undersöka möjligheten att köpa noten på annat sätt.

Provlyssna på Ascend

Finns med på följande produktioner:
< Tillbaka