Välkommen

Gud är trofast

Författare
Text & musik: Allan Törnberg Arrangemang: Andreas Ericsson, Thomas Engvall

Copyright
© Notlinjen Musikförlag (Admin av Notlinjen musikförlag Stockholm AB)

Låttext (lyrics)

1. Gud är trofast, så ljöd sången
bland Guds folk i forna dar.
Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar.
Han som förr sitt folk välsignat
är för oss den samme än.
Gud är trofast, Gud är trofast,
sjung det om och om igen.

2. Gud är trofast, skriv de orden
över varje nyfödd dag.
Hur än allt sig ter på jorden,
om du själv är hjälplös svag.
Gud är trofast, ja det räcker ända in i himmelen.
Gud är trofast, Gud är trofast,
sjung det om och om igen.

3. Som han var förblir och är han,
lika trofast år från år.
Både dig och bördan bär han
tills du evigt bärgad står.
Då skall sången åter tona,
om hans nåd och trofasthet.
Gud är trofast, Gud är trofast,
sjung det i all evighet.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ddur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka