Välkommen

Halleluja Gud är stor

Författare
Text & musik: Terry Butler, Sv. text: Bo Järpehag

Originaltitel
The Lord almighty reigns

Copyright
Copyright © 1995 Mercy / Vineyard Publishing / Administreras i Norden av David Media AB


Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

< Tillbaka