Välkommen

Helig är Du

Författare
Camilla Olsson

Copyright
© 2007 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5125906

Låttext (lyrics)

Jag vandrar fram till tronen
och tillber Dig min konung och vän
Du segrat över döden
I härlighet Du uppstod igen
Tillsammans med dina änglar vill jag tillbe
Och lovsjunga Ditt namn

Helig är Du
Helig är Du Gud
Värdig att mot - ta lov och ära och makt

Du bar all synd och oro
För varje man och kvinna Du dog
Av kärlek gick Du stegen
till Golgata all smärta Du tog
Tillsammans med Dina änglar vill jag tillbe
och lovsjunga Ditt namn

Jesus Jesus
Jesus Jesus

Jesus Jesus
Jesus Jesus
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka