Välkommen

Herren är Ditt namn

Författare
Jeanette Alfredsson

Copyright
© 2008 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5329647

Låttext (lyrics)

Ett enda ord från Dig
och Universum lyssnar
En enda blick från Dig
och höjderna sjunker ned

Du har hela jorden i Din hand
Herren är Ditt namn, Herren är Ditt namn

Jag vill ära Dig, ära Dig,
ära Dig den evige
Jag vill ära Dig, ära Dig,
ära Dig den helige
Gud allsmäktig

Gud Din röst befaller morgonen att gry
Haven bugar sig, Gud du råder över allt
Du är alltings början, alltings slut
Herren är Ditt namn, Herren är Ditt namn

Herren är Ditt namn...

Gud Allsmäktig...
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka