Välkommen

Innerligt söker jag Dig

Författare
Text: Josephine Appelqvist, Musik: Björn Sundström

Copyright
© 1998 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5016273

Låttext (lyrics)

Ändlös nåd, evig kärlek
Jesus, Din närhet är nog för mig
Ändlös nåd, evig kärlek,
innerligt söker jag Dig

1. Herre Du för de förlorade hem
Du är den övergivnes vän
Jag vill att Din kärlek blir synlig i mig
Innerligt söker jag Dig

2. Herre Du reser den nedböjde upp
Du ger den fattige nytt hopp
Jag vill att Din kärlek blir synlig i mig
Innerligt söker jag Dig
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Emoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka