Välkommen

Jag ska tillbe Dig

Författare
Linnea Hagenfors Rafail

Copyright
© 2014 David Songs - David Media AB

CCLI-nummer
7051436

Låttext (lyrics)

Käre Fader, heligt är Ditt namn
Varje dag vill jag prisa, i glädje och sorg
Och om jag vandrar i mörkret i dödsskuggans dal
ska jag inget frukta för Du är med mig
Och om jag vilar vid ängar och min himmel är blå
så ska jag alltid minnas att prisa Dig då

Jag ska tillbe Dig för evigt för Du är värdig allt mitt lov
Herre, vad som än händer med mig ska jag alltid ära Dig
för Du är värdig allt mitt lov

För alltid och evigt ska jag tillbe Dig
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

- Adur
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka