Välkommen

Källan

Författare
Maria Hall

Copyright
© 1997 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2935199

Låttext (lyrics)

Jag vet
det finns en källa som aldrig sinar ut
Jag har känt
det finns en källa där vattnet aldrig tar slut ://

//: Den källan är Du, Herre
Den källan är Du ://

//: Så kom, ge mig av Ditt vatten här och nu ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ddur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka