Välkommen

Kom och se

Författare
Therese Martinson

Copyright
© 1999 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2935175

Låttext (lyrics)

Kom och se vad Gud har gjort
Underbara är Hans gärningar mot Hans barn ://

//: Jag förundras av Dig
Du är värd att beundras, Gud ://
I evighet
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Adur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka