Välkommen

Korset står över allt

Författare
Tim Hughes, Nick Herbert, Ben Cantelon, Matt Redman, Auktoriserad svensk översättning: Martin Börjesson

Originaltitel
The cross stands

Copyright
2013 ThankyouMusic/sixsteps Music/Said and Done Music/worshiptogether.com Songs


Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

Provlyssna på Korset står över allt

< Tillbaka