Välkommen

Låt mig få se Dig

Författare
Text: Mary Byrne 1905 Musik: Irländsk trad. 700-tal , Arrangemang Bo Järpehag , Sv översöttning: Elsa Järpehag

Copyright
© 2022 Jarpehag Songs / David Songs (Admin av David Media AB)

Låttext (lyrics)

När det gäller noter hänvisar vi till nothäftet

1. Låt mig få se Dig, min Konung och Gud.
Din dyra närvaro söker jag nu.
Det finns ingen annan så skön som Du.
Går jag i mörkret, så är Du mitt ljus.

2. Var Du min visdom, det Ord som mig bär.
Alltid förbundna i kärlek vi är.
Jag, Ditt kära barn och Du min Far.
Fullkomlig enhet och vänskap vi har.

3. Var Du min sköld, i striden mitt svärd.
Var Du min glädje, mitt eviga väl.
Du mitt höga torn, min borg, mitt värn.
Lyft Du mig uppåt och styrk Du min själ.

4. Fräls mig från tomhet och fåfänglighet.
Var Du min arvedel i evighet.
Du och bara Du, dag såsom natt,
Alltid den främste, min dyraste skatt.

5. Himmelens Konung, min seger Du vann.
Led Du mig hemåt vid Din trygga hand.
Du, mitt hjärtas längtan, vad än mig sker.
Låt mig få se Dig, min Herre, jag ber.
Visa hela texten

noter
Den här sången finns inte att köpa som pdf-not.
Finns med på följande produktioner:
Ingår i Davids Hjärta:
< Tillbaka