Välkommen

Led mig i Din sanning

Författare
Mats Nyholm

Copyright
© 2006 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4839970

Låttext (lyrics)

Led mig i Din sanning
Lär mig Dina bud
Min räddning, min Gud

Led mig i Din sanning
Lär mig Dina bud
Min räddning, min borg
Min tillflykt, min Gud

Herre på Dig hoppas jag alltid
Herre på Dig hoppas min själ
Din barmhärtighet och Din nåd
Din barmhärtighet och Din nåd
Tänk på dem Herre Gud när Du tänker på mig

Stick: /:Alltid hoppas jag på Dig:/
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Cdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka